1958 TIBBİ YARDIM PARAŞÜTÜ (Kan Atma Paraşütü)

Askeri ve sivil amaçlı olarak, savaş zamanı ve afet dönemlerinde, ihtiyaç bölgelerine kan ve ilaç ile tıbbi malzeme ulaştırmada kullanılmak üzere, Kayseri Tayyare Fabrikası tarafından imal edildi. Paraşüt üzerinde, kontrollerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair kaydın bulunduğu bir sicil defteri de bulunuyor. Bu kayda göre son bakımı 29 Ağustos 1958 tarihinde yapılan paraşüt, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi’ne,  Ali Ufuk GÜNDÜZ tarafından kazandırıldı.